Min Karriär

No Limits!


Min Karriär!

Introducerar unga till karriärsupplevelser. 

Hur kan man bli en helikopterpilot? Eller CIO? Vilka karriärmöjligheter finns det inom marinbiologi? Och hur många yrken finns det inom AIK?

Hur når jag dit? Allt detta ska vi utforska!


Via interaktiva besök och inspirationsföreläsningar med samarbetspartners inom olika branscher breddas paletten av valmöjligheter för våra unga.


Många ungdomar är begränsade i uppmuntran till att utveckla framtidsvisioner och söka nya tankebanor in på arbetsmarknaden.

 Projektet är i samarbete med Fryshuset Husby och är  finansierat av Arvsfonden.

Vill du visa vägen med levande yrkesporträtter och inspirera våra unga till framtida karriärval?

Vad gör vi?

Vi introducerar unga som lever i Järva till olika yrken genom upplevelser för att öka möjligheter till långsiktig självinkludering.  

Vad har hänt under 2022?

Under 2022 har vi tagit emot över 40 ungdomar från Järva!
Tack våra samarbeten har vi kunnat besöka fantastiska arbetsplatser som har inspirerat och lärt oss nytt!
Våra föreläsare har delat med sig och lämnat intryck till framtiden.
Ta en titt på videon!

Samarbeta med oss!

Vill du visa vägen med levande yrkesportätter och inspirera våra ungdomar till framtida karriärval? 

Kontakta oss