Min Karriär

Om Min Karriär

Min Karriär! introducerar unga som lever i utsatta miljöer till olika yrken genom upplevelser för att öka möjligheter till långsiktig självinkludering.  

Behoven av inkluderande insatser och alternativa vägar in till arbetsmarknaden för unga i vissa områden är akuta. Insatser med inspirerande yrkesupplevelser tidigt, är en av de viktigaste nycklarna till att främja framtida möjligheter och en långsiktig inkludering.  

Alla morgondagens blommor gömmer sig i de frön som sås idag! 

Bakgrunden till Min Karriär!

Sommaren 2020 träffade vi 370 ungdomar. Den unika sammansättningen av ungdomar från olika områden och bakgrunder gav oss möjlighet att lyssna in deras tankar om framtiden.

Utifrån samtal och reflektioner med ungdomarna föddes en tanke, som sedan blev grunden till en projektidé.

Den mest slående reflektionen under dessa sommarveckor var följande:

Sju av trehundrasjuttio ungdomar delade med sig av sina drömmar och framtidsvisioner. Resterande trehundrasextiotre av ungdomarna delade inte med sig av sina framtidsmål eller drömmar. De flesta av dem hade inga andra mål annat än att säkerställa framtida försörjningsmöjligheter.

 

Den sammantagna insikten är att unga från svåra områden är begränsade i uppmuntran till att utveckla framtidsvisioner och söka nya tankebanor in på arbetsmarknaden.

Här är vi som jobbar med Min Karriär!

Noha

Hussein

Hussein

Noor

Noor

Pola

Pola

Lilian

Lilian

Kontakta oss